OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 09.06.2021 R.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej – ul. Pohulanka bis do oczyszczalni ścieków – Etap II

Numer referencyjny: JRP / RB / 2 / 6 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 22.07.2021 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania 2be5a3a1-c754-49f8-b542-45a708adf52c

 

 

Skip to content