OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI Z DNIA 18.11.2022 r.

Posadowienie instalacji fotowoltaicznych na terenach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.”

Numer referencyjny: EKO / RB / 2 / 11 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 06.12.2022 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania z miniPortal: 2dfc1285-9ce1-4461-95b7-d526c334e133

Skip to content