OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI Z DNIA 11.10.2021 r.

Wynajem samochodów hakowych do transportu odpadów komunalnych”

Numer referencyjny: EKO / U / 1 / 10 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 19.10.2021 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania z miniPortal: 954b1919-4675-4061-8c64-b65d365e38cf

 

 

 

Skip to content