OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI Z DNIA 10.11.2021 r.

Wynajem samochodów hakowych do transportu odpadów komunalnych”

Numer referencyjny: EKO / U / 2 / 11 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 24.11.2021 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania z miniPortal: 681b4be0-870c-4aae-a249-8db79c5e2e84

Skip to content