OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Z DNIA 24.05.2024 r.

Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego nowej zabudowy bezpylnej montowanej na samochodzie hakowym Zamawiającego”

Numer referencyjny: EKO / D / 3 / 5 / 2024

Termin składania ofert upłyną dnia 11.06.2024 r. o godz. 12.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a6522c5-16af-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Skip to content