Facebook

Dane spółki

Menu

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o.
ul. Gen. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000127401

NIP 118-14-62-152
REGON 016026808
BDO 000055262
Kapitał zakładowy 106 638 000 PLN

BOŚ Bank S.A.
10 1540 1157 2115 6680 8633 0004

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej