q Kontakt | Eko-Babice Facebook

Kontakt

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O.

UL. GEN. KUTRZEBY 36
05-082 STARE BABICE

ZAPRASZAMY W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 17.00
WTOREK – CZWARTEK 8.00 – 16.00
PIĄTEK 8.00 – 15.00

KASA

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 17.00
WTOREK – CZWARTEK 8.00 – 16.00
PIĄTEK 8.00 – 15.00

PRZERWA CODZIENNIE 11.00 – 11.15

Tel/fax. (22) 722-90-08
Tel/fax. (22) 752-92-53
Tel/fax (22) 722-92-89
Tel/fax (22) 733-00-94

biuro@eko-babice.pl

Sekretariat
email: biuro@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 3
Biuro obsługi klienta
Kierownik Biura Obsługi Klienta
Anna Czerwonka
czerwonka@eko-babice.pl
 • wydawanie warunków technicznych
 • zawieranie i aktualizacja umów
 • informacja dotycząca rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
email: bok@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 1 i 2 lub 101, 102, 103
Księgowość
Główna Księgowa
Kinga Klichowicz
klichowicz@eko-babice.pl
Z-ca Głównej Księgowej
Aneta Rychcik
rychcik@eko-babice.pl
 • Faktury
 • Reklamacje dotyczące wystawionych faktur za wodę i ścieki
 • Kasa
email: matusiak@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 6 lub 160
 • Podanie stanu wodomierza
email: odczyty@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 1 lub 101
 • Windykacja
 • Płatności za wodę i ścieki
email: windykacja@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 5 lub 161
 • Finanse i księgowość
email: czerniakowska@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 163
Jednostka Realizująca Projekt
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Sławomir Wieczorek
wieczorek@eko-babice.pl
Z-ca Kierownika Jednostki Realizującej Projekt
Dariusz Kamiński
kaminski@eko-babice.pl
Kierownik
Jednostki Realizującej Projekt

 

 • Nadzór nad pracami Jednostki
 • Nadzór nad realizacją i wdrożeniem projektu w ramach współfinansowania ze środków U.E.
email: wieczorek@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 320
Dział Techniczno-Organizacyjny

 

p.o. Kierownik Działu Techniczno-Organizacyjnego Magdalena Bubrowiecka

 • Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla poszczególnych kontraktów
 • Uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwoleń na budowę, uzgodnień z właścicielami nieruchomości
 • Koordynacja zadań inwestycyjnych w zakresie ich realizacji
email: bubrowiecka@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 310
Dział Prawno-Rozliczeniowy

 

Kierownik Działu Prawno-Rozliczeniowego Radosław Drożdżewski

 • Organizacja udzielania zamówień publicznych (ogłoszenia i obsługa prawna)
 • Prowadzenie monitoringu i analiz w zakresie realizacji projektu
 • Prowadzenie księgowości i rozliczanie inwestycji w ramach projektu współfinansowanego z U.E.
email: drozdzewski@eko-babice.pl

 

celi@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 220, 191

Dział Nadzoru

 

Kierownik Działu Nadzoru Dariusz Kamiński

 • nadzór inwestorski nad realizacją kontraktów inwestycyjnych w ramach projektu współfinansowanego z U.E.
email: kaminski@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 410
Dział Eksploatacji Sieci
Dyrektor Eksploatacji Sieci
Jan Kalinowski
kalinowski@eko-babice.pl
Kierownik Eksploatacji Sieci
Adam Rutkowski
rutkowski@eko-babice.pl

 

Adam Rutkowski

 • Budowa sieci wod-kan
 • Konserwacja sieci wod-kan
 • Odbiory przyłączy wod-kan
 • Włączenia do sieci wod- kan
email: rutkowski@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 100

Łukasz Gostomski

 • Konserwacja sieci wodociągowej
 • Włączenia do sieci wodociągowej
 • Jakość wody w sieci wodociągowej
email: jezierski@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 240

Paweł Adamczyk

 • Konserwacja sieci kanalizacyjnej
 • Wodomierze
email: adamczyk@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 202
 • Budowa sieci i przyłączy wod-kan
email:
tel. wewnętrzny: 105
 • Uzgodnienia dokumentacji sieci i przyłączy wod-kan
 • Odbiór sieci wod-kan
 • Rozbudowa sieci wod-kan na etapie realizacji
email: m.zurawska@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 241
Dział Techniczny Obiektów
Dyrektor Techniczny Obiektów
Waldemar Domżał
domzal@eko-babice.pl
Technolog
Anna Szadkowska
szadkowska@eko-babice.pl
Kierownik Eksploatacji Obiektów
 • Oczyszczalnia ścieków
email: szadkowska@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 121
 • Przepompownie ścieków
 • SUW w Borzęcinie Małym
 • SUW w Starych Babicach
email:
tel. wewnętrzny: 122
 • Gospodarka odpadami
email: skoczynska@eko-babice.pl
tel. wewnętrzny: 230
 • Laboratorium
email:
tel. wewnętrzny: 231, 500
Dział Inwestycji, Modernizacji i Remontów
 
   
Zarząd
Prezes Zarządu Marcin Łasiński email: biuro@eko-babice.pl
Członek Zarządu Renata Skalska email: skalska@eko-babice.pl

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej