Formularz kontaktowy


  DANE SPÓŁKI
  SEKRETARIAT

  biuro@eko-babice.pl
  tel. wewnętrzny: 6

  BIURO OBSŁUGI KLIENTA

  Kierownik Biura Obsługi Klienta
  Monika Jędrzejczak
  monika.jedrzejczak@eko-babice.pl


  wydawanie warunków technicznych
  zawieranie i aktualizacja umów
  informacja dotycząca rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  bok@eko-babice.pl
  tel: po połączeniu wybierz 0 i lub wew. 101, 102, 103


  Faktury
  Reklamacje dotyczące wystawionych faktur za wodę i ścieki

  matusiak@eko-babice.pl
  tel. wewnętrzny: 160


  Podanie stanu wodomierza

  odczyty@eko-babice.pl
  tel. po połączeniu wybierz 0 a następnie 1 lub wew. 199


  Windykacja
  Płatności za wodę i ścieki

  windykacja@eko-babice.pl
  tel.wewnętrzny 161


   

  Sekretariat
  email: biuro@eko-babice.pl
  Biuro obsługi klienta
  Kierownik Biura Obsługi Klienta
  Anna Czerwonka
  czerwonka@eko-babice.pl
  • wydawanie warunków technicznych
  • zawieranie i aktualizacja umów
  • informacja dotycząca rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  email: bok@eko-babice.pl
  Księgowość
  Główna Księgowa
  Kinga Klichowicz
  klichowicz@eko-babice.pl
  Z-ca Głównej Księgowej
  Aneta Rychcik
  rychcik@eko-babice.pl
  • Faktury
  • Reklamacje dotyczące wystawionych faktur za wodę i ścieki
  • Kasa
  email: matusiak@eko-babice.pl
  • Podanie stanu wodomierza
  email: odczyty@eko-babice.pl
  • Windykacja
  • Płatności za wodę i ścieki
  email: windykacja@eko-babice.pl
  • Finanse i księgowość
  email: czerniakowska@eko-babice.pl
  Jednostka Realizująca Projekt
  Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
  Sławomir Wieczorek
  wieczorek@eko-babice.pl
  Z-ca Kierownika Jednostki Realizującej Projekt
  Dariusz Kamiński
  kaminski@eko-babice.pl
  Kierownik
  Jednostki Realizującej Projekt

  • Nadzór nad pracami Jednostki
  • Nadzór nad realizacją i wdrożeniem projektu w ramach współfinansowania ze środków U.E.
  email: wieczorek@eko-babice.pl
  Dział Techniczno-Organizacyjnyp.o. Kierownik Działu Techniczno-Organizacyjnego Magdalena Bubrowiecka

  • Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla poszczególnych kontraktów
  • Uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwoleń na budowę, uzgodnień z właścicielami nieruchomości
  • Koordynacja zadań inwestycyjnych w zakresie ich realizacji
  email: bubrowiecka@eko-babice.pl
  Dział Prawno-RozliczeniowyKierownik Działu Prawno-Rozliczeniowego Radosław Drożdżewski

  • Organizacja udzielania zamówień publicznych (ogłoszenia i obsługa prawna)
  • Prowadzenie monitoringu i analiz w zakresie realizacji projektu
  • Prowadzenie księgowości i rozliczanie inwestycji w ramach projektu współfinansowanego z U.E.
  email: drozdzewski@eko-babice.pl

   

  Dział NadzoruKierownik Działu Nadzoru Dariusz Kamiński

  • nadzór inwestorski nad realizacją kontraktów inwestycyjnych w ramach projektu współfinansowanego z U.E.
  email: kaminski@eko-babice.pl
  Dział Eksploatacji Sieci
  Dyrektor Eksploatacji Sieci
  Jan Kalinowski
  kalinowski@eko-babice.pl
  Kierownik Eksploatacji Sieci
  Adam Rutkowski
  rutkowski@eko-babice.pl
   

  Adam Rutkowski

  • Budowa sieci wod-kan
  • Konserwacja sieci wod-kan
  • Odbiory przyłączy wod-kan
  • Włączenia do sieci wod- kan
  email: rutkowski@eko-babice.pl
  Łukasz Gostomski

  • Konserwacja sieci wodociągowej
  • Włączenia do sieci wodociągowej
  • Jakość wody w sieci wodociągowej
  email: jezierski@eko-babice.pl
  Paweł Adamczyk

  • Konserwacja sieci kanalizacyjnej
  • Wodomierze
  email: adamczyk@eko-babice.pl
  • Budowa sieci i przyłączy wod-kan
  email:
  • Uzgodnienia dokumentacji sieci i przyłączy wod-kan
  • Odbiór sieci wod-kan
  • Rozbudowa sieci wod-kan na etapie realizacji
  email: m.zurawska@eko-babice.pl
  Dział Techniczny Obiektów
  Dyrektor Techniczny Obiektów
  Waldemar Domżał
  domzal@eko-babice.pl
  Technolog
  Anna Szadkowska
  szadkowska@eko-babice.pl
  Kierownik Eksploatacji Obiektów
  • Oczyszczalnia ścieków
  email: szadkowska@eko-babice.pl
  • Przepompownie ścieków
  • SUW w Borzęcinie Małym
  • SUW w Starych Babicach
  email:
  • Gospodarka odpadami
  email: skoczynska@eko-babice.pl
  • Laboratorium
  email:
  Dział Inwestycji, Modernizacji i Remontów