Facebook

Projekty unijne

Menu

 

POLITYKA SPÓJNOŚCI, w perspektywie finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020, na którą składa się również Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, ma za zadanie dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności, co będzie możliwe przez wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce. Wszystkie projekty, które w ramach tego programu otrzymają dotacje, przyczynią się nie tylko do rozwoju gospodarczego kraju, ale również wpłyną na życie codzienne Polaków.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. jest beneficjentem środków pochodzących z funduszu spójności w perspektywie finansowej 2007 – 2013. W ramach największego w historii Gminy Stare Babice zamierzenia inwestycyjnego została wybudowana druga bardzo nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody oraz rozbudowana i zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków. Ponadto wybudowano 113,61 km sieci kanalizacji sanitarnej i 13,5 km sieci wodociągowej tym samym umożliwiając podłączenie się do gminnej kanalizacji 11 690 mieszkańcom, a do sieci wodociągowej 328 mieszkańcom.

Spółka od stycznia 2016 roku jest w trakcie aplikowania o środki z funduszu spójności w perspektywie 2014 ? 2020 na realizację kolejnych inwestycji polegających na budowie 20,134 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 7,5 km sieci wodociągowej.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej