Facebook

Budowa Szkoły

Menu


            
W dniu 11 września 2014r. Gmina Stare Babice podpisała umowę z GPK Eko-Babice Sp. z o.o. na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: BUDOWA GMINNEGO GIMNAZJUM ,OŚRODKA KULTURY I HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM.
Z ramienia GPK Eko-Babice Sp. z o.o. komórką odpowiedzialną za realizację inwestycji jest Dział Inwestycji Modernizacji i Remontów (DIMiR).

Do głównych zadań Inwestora Zastępczego należą:

  • nadzór nad sporządzaniem dokumentacji projektowej,
  • przeprowadzenie w imieniu Gminy Stare Babice postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zawarcie w imieniu Gminy Stare Babice umów z wykonawcami,
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach oraz innych czynności dla zapewnienia prawidłowej realizacji budowy.

W skład kompleksu budynków wchodzą: część poświęcona kulturze – ośrodek kultury wraz z biblioteką i mediateką oraz aulą widowiskowa wydzieloną z części szkolnej, część szkolna -gimnazjum, część sportowa – hala sportowa z zapleczem oraz budynek gospodarczy.

 

Film pokazujący przebieg i wynik budowy dostępny  poniżej:

 

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej