FORMY PŁATNOŚCI

Przelewem na konto bankowe – za usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków

Z dniem 06.03.2017r. wprowadziliśmy dla wszystkich klientów indywidualny numer rachunku bankowego. Dokonując przelewu prosimy o zmianę numeru rachunku na umieszczony na fakturze. Numer rachunku jest przypisany do danego ID zatem jeśli jeden odbiorca posiada kilka numerów ID (dostaje kilka faktur) wówczas na każdej fakturze będzie miał inny numer rachunku bankowego.

Numer konta bankowego zamieszczony poniżej jest numerem konta podstawowego. Natomiast numer konta jaki widnieje na fakturach otrzymywanych przez klientów indywidualnych jest numerem bezpośrednim klienta, na którego wystawiono fakturę. Indywidualne konto zawiera w sobie identyfikator klienta, który jest niezbędny do rozliczeń tzw. masowych płatności. Jest to narzędzie bankowe, za pomocą którego automatycznie rozliczane są wpłaty dokonywane z tytułu dostawy wody i/lub odbioru ścieków.

Takie nowoczesne rozwiązanie znacznie ułatwi pracę oraz wyeliminuje sytuacje błędnego przypisywania wpłat dla płatności realizowanych przez płatnika na rzecz innego odbiorcy.

Przelewem na konto bankowe – za pozostałe usługi

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko -Babice” Sp. z o.o.
Ul. Gen. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
BOŚ Bank S.A.
10 1540 1157 2115 6680 8633 0004

Aby zminimalizować pomyłki przy księgowaniu przelewu w tytule przelewu należy podać numer faktury oraz ID klienta (widoczne w prawym górnym rogu faktury)

Opłacając na poczcie lub punktach obsługi finansowej

Ten sposób może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat.