Dotacja z ZUS dla Spółki EKO-BABICE

Informujemy, że w styczniu br. nasze przedsiębiorstwo podpisało z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę, w ramach której ZUS udzieli Spółce 80% dofinansowania na realizację Projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa warunków pracy”. Wartość zadania wynosi 76 030 zł, a kwota dofinansowania to 60 824 zł. Wskazane środki zostaną wydatkowane na działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, redukcja niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka, a także zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy  i chorobami zawodowymi.
Spółka planuje wyposażyć przepompownie znajdujące się na terenie gminy w żurawie stacjonarne o udźwigu do 150 kg i do 300 kg, co usprawni procesy serwisowe i znacząco zminimalizuje obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, wykonujących bieżące prace serwisowe. Dodatkowo zaplanowano zakup elektrycznego podnośnika dla pracowników magazynu części.
Utrzymanie w ruchu ponad 80 przepompowni wymaga wykonania szeregu procesów. Podobnie utrzymanie magazynu, z którego pobierane są elementy niezbędne do budowania sieci. Wyposażenie stanowisk pracy w podnośnikowy wózek widłowy i żurawiki ma na celu zautomatyzować i przyspieszyć prace związane z tymi procesami. Większość naszych pracowników to osoby z wieloletnim doświadczeniem, po 40-stym roku życia, które wraz z upływem czasu potrzebują wsparcia technologicznego, aby ich praca nadal mogła być wykonywana w sposób bezpieczny i na tak samo wysokim poziomie, jak dotychczas.
W efekcie podjętych działań spodziewamy się poprawy poziomu bezpieczeństwa brygad zaangażowanych w codzienne czynności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przepompowni, chodzi zwłaszcza o ograniczenie bezpośredniego kontaktu pracowników z czynnikami chemicznymi obecnymi w procesie technologicznym oraz łatwiejsze usuwanie skutków potencjalnej awarii. Równolegle – zakup elektrycznego wózka podnośnikowego pozwoli obniżyć poziom obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Obecnie wskaźnik obciążenia jest na poziomie bardzo wysokim, planowane obniżenie do poziomu małego.
Przy okazji warto przypomnieć, że w 2022 roku Spółka została laureatem mazowieckiej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i zajęła 1. miejsce w kategorii zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnionych, którego organizatorem była Państwowa Inspekcja Pracy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content