7 czerwca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.06.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowych pomp do ścieków oczyszczonych na Oczyszczalnię Ścieków w Starych Babicach”. Numer referencyjny: SEK / DTO / 8 / 6 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 18.06.2024 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Formularze docx. Wyjaśnienie i zmiana treści […]
28 maja 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.05.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem 19 08 05 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach”. Numer referencyjny: SEK / DTO / 7 / 5 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 07.06.2024 r. o […]
10 maja 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.05.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Opracowanie dynamicznego (zmiennego w czasie) numerycznego modelu systemu dystrybucji wody na terenie gminy Stare Babice”. Numer referencyjny: SEK / DTO / 6 / 5 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 17.05.2024 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Formularze .docx Informacja z […]
22 marca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.03.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem sond ultradźwiękowych do pomiaru poziomu osadu na oczyszczalni ścieków w Starych Babicach” Numer referencyjny: SEK / DTO / 4 / 3 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 03.04.2024 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie […]
2 lutego 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.02.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i hydrogeologicznej oraz innych niezbędnych dokumentów w celu budowy dwóch otworów zastępczych studni głębinowych ujmujących wodę z pokładów czwartorzędowych, na potrzeby ujęcia w Starych Babicach” Numer referencyjny: SEK / DTO / 2 / 2 / 2024 Postępowanie unieważniono Zapytanie […]
28 stycznia 2024

ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 26.01.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Dostawa systemu telewizyjnej inspekcji kanalizacji wraz z modernizacją zabudowy w pojeździe zamawiającego” Numer referencyjny: SEK / DES / 1 / 1 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 07.02.2024 r. o godz. 14.00 Zapytanie cenowe Formularze .docx Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania […]
27 grudnia 2023

ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 22.12.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci zawartości piaskownika (kod 19 08 02) oraz skratek (kod 19 08 01)  z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach” Numer referencyjny: SEK / DTO / 16 / 12 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia […]
27 grudnia 2023

ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 22.12.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa: koagulantu PIX 113, koagulantu PAX 18 oraz soli tabletkowanej” Numer referencyjny: SEK / DTO / 15 / 12 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 04.01.2024 r. o godz. 14.00 Zapytanie cenowe Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej […]
Skip to content