7 marca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 31.12.2020 R.

Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych Numer referencyjny: EKO / PD / 1 / 12 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 04.02.2021 r. o godz. 12.00   Ogłoszenie o zamówieniu w Dz. Urz. UE Ogłoszenie o zamówieniu w BZP JEDZ/ESPD.xml Załącznik […]
7 marca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 31.12.2020 R.

Dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego Numer referencyjny: EKO / PD / 2 / 12 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 20.01.2021 r. o godz. 12.00   Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści SIWZ SIWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
7 marca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 06.11.2020 R.

Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych Numer referencyjny: EKO / PU / 1 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 26.11.2020 r. o godz. 12.00   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 Wyjaśnienie treści SIWZ […]
7 marca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 20.05.2020 R.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zielonki Wieś (teren poscaleniowy) Numer referencyjny: JRP / PR / 6 / 5 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 30.06.2020 r. o godz. 12.00   Ogłoszenie o zamówieniu w Dz. Urz. UE Ogłoszenie o zamówieniu w BZP SIWZ Dokumentacja JEDZ/ESPD.xml Klucz publiczny Załącznik […]
7 marca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 15.05.2020 R.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej – ul. Pohulanka bis do oczyszczalni ścieków – Etap II Numer referencyjny: JRP / PR / 5 / 5 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 23.06.2020 r. o godz. 12.00   Ogłoszenie o zamówieniu w Dz. Urz. UE Ogłoszenie o zamówieniu w BZP SIWZ Dokumentacja […]
7 marca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 06.05.2020 R.

Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie instalacji dla zdanego odbioru danych z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki GPK “EKO-BABICE” Sp. z o.o. – część: nakładki wodomierzowe. Numer referencyjny: JRP / PD / 2 / 5 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 16.06.2020 r. o godz. […]
7 marca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 30.04.2020 R.

Budowa spinki sieci wodociągowej Ravela-Szymanowskiego w miejscowości Klaudyn, gmina Stare Babice Numer referencyjny: JRP / PR / 4 / 4 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 09.06.2020 r. o godz. 12.00   Ogłoszenie o zamówieniu w Dz. Urz. UE Ogłoszenie o zamówieniu w BZP SIWZ Dokumentacja JEDZ/ESPD.xml Klucz publiczny […]
Skip to content