Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od dnia 16 do 31 marca 2020 r.

KASA oraz Biuro Obsługi Klientów  zostają zamknięte. Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny. Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym umówieniu i tylko w sytuacjach pilnych. Prosimy aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, bez wizyty w naszym biurze. Zalecamy dokonywanie płatności drogą elektroniczną. Wszelkie dane kontaktowe uzyskacie Państwo m.in. na naszej stronie internetowej:

  • W Państwa domach nie będą przeprowadzane odczyty stanów wodomierzy przez inkasentów. Inkasenci pozostawią jedynie informację w skrzynce pocztowej z prośbą o podanie stanu wodomierza lub skontaktują się z Państwem telefonicznie.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z innych dostępnych kanałów komunikacji. Prosimy o podawanie stanów wodomierza poprzez:

  1. Stronę internetową https://eko-babice.pl/ – okienko PODAJ STAN WODOMIERZA
  2. Telefonicznie, pod numerami

Tel/fax. (22) 722-90-08
Tel/fax. (22) 752-92-53
Tel/fax (22) 722-92-89
Tel/fax (22) 733-00-94

W przypadku braku odczytu naliczymy zużycie średnie, które zostanie rozliczone na kolejnej fakturze.

  • Planowane wymiany i montaże wodomierzy u Odbiorców usług zostają wstrzymane do odwołania.
  • Roboty związane z włączaniem nowo wybudowanych sieci wodociągowych wymagające przerw w dostawie wody zostają wstrzymane do odwołania.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

Informacja o zmianie godzin otwarcia przedsiębiorstwa:

24.12.2019 – do godziny 12.00

27.12.2019 – do godziny 13.00

31.12.2019 – do godziny 13.00

Uwaga Przymrozki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza,

Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych studzienek wodomierzowych itp.,

Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Informacja

W dniu 26.09.2019 r. podpisaliśmy umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została warszawska firma Spectare sp. z o.o.
Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową wynosi 170 dni od dnia podpisania umowy.

Tym samym zwracamy się z prośbą do mieszkańców, których nieruchomości objęte są projektem o niezwłoczne składanie ewentualnych wniosków o wykonanie nowych bądź przesunięcie już zaprojektowanych odrzutów kanalizacyjnych.

Uwaga- uwzględniamy tylko nieruchomości gruntowe zabudowane, posiadające pozwolenia na budowę bądź będące w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Z dokumentacją można zapoznać się w pokoju 32 w GPK EKO-BABICE lub na stronie internetowej http://eko-babice.pl/…/ogloszenie-przetargu-nieograniczone…/

Wykonawca robót rozpocznie prace na odcinku planowanej drogi oznaczonej w mpzp jako 3 KDL.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

NIP 1181462152