Facebook

Proces uzdatniania

Menu

Woda na Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach pochodzi z utworów czwartorzędowych – studni nr 6 o wydajności 70 m3/h i głębokość 40 m, studni nr 7 o wydajności 75 m3/h i głębokość 42 m oraz studni nr 8 o wydajności 35 m3/h i głębokość 40 m. Parametry wody surowej wskazują na znaczne przekroczenia wskaźników charakterystyczne dla wód głębinowych oraz charakteryzują się znaczną twardością:

Żelazo 0,661 – 6,64 mg/dm3  – norma 0,2 mg/dm3
Mangan 0,275 – 0,713 mg/dm3  – norma 0,05 mg/dm3
Mętność 1,19 – 88,1 mg/dm3  – norma 1 mg/dm3
Barwa 5 – 25 mg/dm3  – norma 15 mg/dm3
Twardość 510 – 575 mg CaCO3/dm3  – norma 500 mg CaCO3/dm3

Hala filtrów

Woda ze studni głębinowych za pomocą pomp głębinowych pompowana jest do zbiornika reakcji oddzielnymi rurociągami, na których zainstalowano trzy strumienice. Pompy głębinowe przetłaczają wodę przez specjalną zwężkę (strumienicę) w wyniku czego prędkość strumienia wzrasta i powstaje strefa podciśnienia zasysająca powietrze z otoczenia. Wymieszana woda z powietrzem wprowadzana jest do zbiornika reakcji. Napowietrzona woda przetrzymywana jest w zbiorniku w celu utlenienia związków żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego przez 45 min. Dodatkowo do zbiornika reakcji dodawany jest wodorotlenek sodu wspomagający proces utleniania związków żelaza a także wpływający na obniżenie twardości wody.

Pompownia pośrednia kieruje wodę na dwustopniowy układ filtracji: filtry ciśnieniowe odżelaziające z wypełnieniem jednowarstwowym z piasku kwarcowego, a następnie filtry ciśnieniowe odmanganiające z wypełnieniem dwuwarstwowym ze złoża katalitycznego o wysokości 1 m oraz złoża kwarcowego o wysokości 0,3 m. Uzdatniona woda magazynowana jest w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności 300 m3 każdy, skąd za pomocą zestawu pomp sieciowych podawana jest do sieci wodociągowej.

Dezynfekcja

Przed wprowadzeniem wody do zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej woda poddawana jest procesowi dezynfekcji. Na SUW w Starych Babicach zastosowano nowoczesny system dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu wytwarzanego na miejscu w procesie elektrolizy soli kuchennej. Dzięki takiemu rozwiązaniu podchloryn wytwarzany jest na bieżąco w zależności od zapotrzebowania, w związku z czym jest zawsze świeży i posiada optymalne właściwości dezynfekcyjne. Stosowane dawki są tak dobierane, żeby zawartość chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci wynosiła maksymalnie 0,3 mgCl2/dm3.

 

Na stacji zainstalowany jest także agregat prądotwórczy pozwalający na zapewnienie ciągłości dostaw w czasie awarii zasilania.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej