Facebook

Proces uzdatniania

Menu
Studnia głębinowa

Woda na Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym pochodzi z trzech studni głębinowych o wydajności 60m3/h każda i głębokości 43, 40 i 43m, czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Parametry wody surowej są charakterystyczne dla wód głębinowych i wykazują przekroczenia następujących wskaźników:

Żelazo 0,41 – 1,60 mg/dm3  –  norma 0,2 mg/dm3
Mangan 0,179 – 0,380 mg/dm3  –  norma 0,05 mg/dm3
Mętność 0,42 – 15,6 mg/dm3  –  norma 1 mg/dm3
Barwa 5 – 15 mg/dm3  –  norma 15 mg/dm3

Woda ze studni głębinowych za pomocą pomp głębinowych pompowana jest do zbiornika reakcji oddzielnymi rurociągami, na których zainstalowano trzy strumienice. Pompy głębinowe przetłaczają wodę przez specjalną zwężkę (strumienicę) w wyniku czego prędkość strumienia wzrasta i powstaje strefa podciśnienia zasysająca powietrze z otoczenia. Wymieszana woda z powietrzem wprowadzana jest do zbiornika reakcji. Napowietrzona woda przetrzymywana jest w zbiorniku w celu utlenienia związków żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego, usunięcie zapachu oraz agresywnego CO2.

Hala filtrów

Pompownia pośrednia kieruje wodę na dwustopniowy układ filtracji: filtry ciśnieniowe odżelaziające z wypełnieniem jednowarstwowym z piasku kwarcowego, a następnie filtry ciśnieniowe odmanganiające z wypełnieniem jednowarstwowym ze złoża katalitycznego. Uzdatniona woda magazynowana jest w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności 500 m? każdy, skąd za pomocą zestawu pomp sieciowych podawana jest do sieci wodociągowej.

Przed wprowadzeniem wody do zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej woda poddawana jest procesowi dezynfekcji. Na SUW w Borzęcinie Małym zastosowano nowoczesny system dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu wytwarzanego na miejscu w procesie elektrolizy soli kuchennej. Dzięki takiemu rozwiązaniu podchloryn wytwarzany jest na bieżąco w zależności od zapotrzebowania, w związku z czym jest zawsze świeży i posiada optymalne właściwości dezynfekcyjne. Stosowane dawki są tak dobierane, żeby zawartość chloru wolnego w wodzTabletki soli kuchennejie podawanej do sieci wynosiła maksymalnie 0,3 mgCl2/dm3.

 

Na stacji zainstalowano także agregat prądotwórczy z systemem samoczynnego załączania rezerwy pozwalający na zapewnienie ciągłości dostaw w czasie awarii zasilania.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej