Facebook

Wodomierz ogrodowy

Menu

W przypadku podlewania ogrodów, upraw, napełniania basenów itp. można zaoszczędzić na opłatach za ścieki montując wodomierz ogrodowy. Wodomierz taki odlicza wodę bezpowrotnie zużytą, czyli taką, która nie trafia do kanalizacji, dzięki czemu za wodę zapłacimy bez naliczania opłat za ścieki.

Jeśli są państwo zainteresowani montażem wodomierza ogrodowego należy wypełnić podanie i złożyć je w Biurze Obsługi Klienta G.P.K. „EKO-BABICE” Sp. z o.o. ul. Gen. T. Kutrzeby 36 w Starych Babicach.

Wzór wniosku

  1. Jeżeli montaż wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie utraconej będzie odbywał się we własnym zakresie w dniu składania podania należy dokonać opłaty za odbiór techniczny i plombowanie w kwocie zgodnej z cennikiem, a następnie po zamontowaniu go zgłosić do odbioru technicznego i plombowania pod numerem telefonu wskazanym w podaniu.
  2. W przypadku zlecenia montażu wodomierza G.P.K. „EKO-BABICE” Sp. z o.o. mierzącego ilość wody bezpowrotnie utraconej płatność za montaż w kwocie zgodnej z cennikiem należy uiścić bezpośrednio po wykonaniu usługi pracownikowi G.P.K. „EKO-BABICE” Sp. z o.o.. Pracownik wystawi dowód przyjęcia gotówki (KP) za wykonaną usługę. Fakturę za montaż wodomierza będzie można odebrać w terminie późniejszym w biurze G.P.K. „EKO-BABICE” Sp. z o.o. przy ul. Gen. T. Kutrzeby 36 w Starych Babicach.W skład tej usługi wchodzi:
    • dostarczenie wodomierza,
    • montaż wodomierza na istniejącej instalacji wewnętrznej (wcinka) robocizna i materiały,
    • odbiór techniczny i plombowanie wodomierza.

    Jeżeli w celu zamontowania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie utraconej niezbędne jest przerobienie instalacji wewnętrznej cena ustalana jest indywidualnie podczas wizyty naszych pracowników.

Początek rozliczania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie utraconej wyznacza stan wodomierzy (głównego i dodatkowego) spisany na protokole odbioru technicznego wodomierza dodatkowego w dniu dokonania ww. odbioru technicznego!

Zamontowanie wodomierza ogrodowego we własnym zakresie i nie zgłoszenie go do odbioru nie uprawnia do rozliczenia wody bez naliczania opłat za ścieki!

Wodomierz ogrodowy należy zamontować za wodomierzem głównym, wewnątrz budynku lub studni wodomierzowej, w zależności od miejsca wyprowadzenia instalacji wykorzystywanej w celach na zewnątrz budynku.

Nie jest dopuszczalny montaż urządzenia przed wodomierzem głównym lub na kranie czerpalnym znajdującym się na zewnątrz budynku lub studni wodomierzowej.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej