Facebook

Usługi dodatkowe

Menu

W związku z prowadzoną działalnością ciąży na nas obowiązek dysponowania specjalistami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji usług eksploatacyjnych umożliwiających działalność podstawową. Zasoby te możemy wykorzystywać również do świadczenia specjalistycznych usług podmiotom zewnętrznym.

Należą do nich:

 • Włączenie przyłącza do sieci,
 • Budowa przyłącza wodociągowego,
 • Wykonywanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej,
 • Budowa sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
 • Budowa studni wodomierzowej,
 • Wbudowanie zestawu wodomierzowego lub rozdział węzła wodomierzowego z montażem i oplombowaniem wodomierza,
 • Rozdział instalacji wodociągowej,
 • Likwidacja przyłącza,
 • Ponowne uruchomienie zlikwidowanego przyłącza,
 • Montaż hydrantu,
 • Czyszczenie studni kanalizacyjnych i rewizyjnych,
 • Wykonywanie węzłów wodomierzowych,
 • Wykonywanie rozdziałów instalacji do lokali mieszkalnych i celów ogrodowych,
 • Wymiana wodomierzy w siedzibie klienta,
 • Usługa wynajmu koparko-ładowarek z operatorem,
 • Usługa wynajmu zamiatarki mechanicznej z operatorem,
 • Usługa zadymiania przyłącza kanalizacyjnego,
 • Usługa inspekcji kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta, tel. (22) 722 90 08, e-mail: bok@eko-babice.pl

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej