Facebook

Zmień swoje dane

Menu

Jeśli zmieniły się Państwa dane takie jak nazwisko, adres, siedziba firmy w przypadku klientów instytucjonalnych, nazwa firmy, adres korespondencyjny lub mailowy, numer telefonu itp., prosimy o zaktualizowanie danych w GPK EKO-BABICE w formie pisemnej w wybrany przez siebie sposób. W tym celu można:

  • złożyć osobiście pismo w Biurze Obsługi Klienta,
  • wysłać pismo pocztą,
  • wysłać pismo faksem na numer (22) 722 90 08,
  • wysłać pismo drogą mailową na adres biuro@eko-babice.pl.

Uaktualnienie danych może wiązać się z koniecznością zmiany umowy bądź sporządzeniem aneksu do umowy. W takim przypadku nasz pracownik po otrzymaniu pisma o zmianie danych skontaktuje się z Państwem i poinformuje o niezbędnych krokach.

Zgłoszenie zmiany danych – firmy i instytucje
Zgłoszenie zmiany danych – osoby fizyczne

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej