Facebook

Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków

Menu

W przypadku nielegalnego poboru wody z sieci wodociągowej lub nielegalnego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, należy niezwłocznie zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w celu zalegalizowania przyłącza.

Z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858):

  • pobór wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy
  • pobór wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.

Nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858). Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej