Facebook

Cenniki

Menu

Aktualny cennik:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (brutto) 

Opłata za 1 m3 wody dla mieszkańca 3,92 zł
Opłata za 1 m3 ścieków 8,12 zł
Opłata abonamentowa 6,47 zł
Opłata za przyjęcie 1 m3 na oczyszczalnię ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym
Z terenu gminy Stare Babice 11,88 zł
Spoza terenu gminy Stare Babice 14,04 zł
Z przenośnych kabin sanitarnych oraz o pomierzonym parametrze ChZT powyżej 10000 mg/l 64,80 zł

Decyzja WA.RET.070.1.56.2.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Babice

Uchwała nr XLI/448/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr 1/2016 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. z dnia 04.05.2016 w sprawie ustalenia cen ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Starych Babicac

Czynności dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (brutto)

Opracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji przyłącza kanalizacyjnego49,20 zł

Dozór nad budową przyłącza wodociągowego przed jego zasypaniem, wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego 307,50 zł
Dozór nad budową przyłącza kanalizacyjnego przed jego zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego 307,50 zł
Opracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji przyłącza wodociągowego/td> 49,20 zł

Czynności dotyczące sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (brutto)

Wydanie zapewnienia dostawy wody 24,60 zł
Wydanie zapewnienia odbioru ścieków 24,60 zł
Opiniowanie projektu przyłącza wodociągowego 73,80 zł
Opiniowanie projektu przyłącza kanalizacyjnego 73,80 zł
Opiniowanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (na jednym projekcie) 98,40 zł
Dozór nad budową przyłącza wodociągowego przed jego zasypaniem, wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego 307,50 zł

Czynności dotyczące sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (brutto)

Opiniowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami98,40 złOpiniowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami98,40 złOpiniowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami (w jednym opracowaniu projektowym)123,00 złDozór nad budową sieci wodociągowej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 150 mb.)369,00 zł• Za każde kolejne rozpoczęte 10 mb.12,30 złDozór nad budową sieci kanalizacyjnej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego. (do 150 mb.)492,00 zł• Za każde kolejne rozpoczęte 10 mb.18,45 złOpracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji sieci wodociągowej98,40 złOpracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji sieci kanalizacyjnej98,40 zł

Pozostałe usługi eksploatacyjne(brutto)

Montaż zestawu wodomierzowego ogrodowego (Qn = 1,5 lub 2,5 m3/h) na terenie zaopatrywanym w wodę przez G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o. 405,90 zł
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy (wolumetrycznego Qn = 2,5 m3/h na terenie zaopatrywanym w wodę przez G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o. 307,50 zł
Wymiana wodomierza ogrodowego (Qn = 1,5 lub 2,5 m3/h) na terenie zaopatrywania w wodę przez G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o. 307,50 zł
Odbiór wodomierza ogrodowego w przypadku montażu we własnym zakresie 100 zł
Zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego 369 zł
Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego 184,50 zł
Wyłączenie wody (zamknięcie zasuwy domowej) 49,20 zł
Włączenie wody (otwarcie zasuwy domowej) 49,20 zł
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (czasowe na wniosek wnioskodawcy) 184,50 zł
Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (czasowe na wniosek wnioskodawcy) 184,50 zł
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (awaryjne) 307,50 zł
Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (awaryjne) 307,50 zł
Wymiana zaworu kulowego przelotowego (do średnicy DN 20) na indywidualne zlecenie 79,95 zł
Zamknięcie przepływu ścieków w kanale sanitarnym (za każdą rozpoczętą godzinę) 400,00 zł/r-g
Nieuzasadnione wezwanie pracowników pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego 500,00 zł
Rozplombowanie wodomierza na wniosek Odbiorcy Usług 49,20 zł
Powtórne zaplombowanie wodomierza (na wniosek odbiorcy usług) 49,20 zł
Zakup wody z sieci wodociągowej poprzez napełnienie zbiornika wody (pokrycie kosztów udostępnienia + opłata za pobór) 50,00 zł+ ilość m3 wody x 4,69 zł

Czynności dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (ceny brutto)

Usługa najmu koparki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa najmu zamiatarki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa najmu koparki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa zadymiana przyłącza kanalizacyjnego (za każdą rozpoczętą godzinę) 92,25 zł/r-g
Usługa inspekcji ręczną kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Archiwum:

Uchwała nr XXX/296/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXX/295/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVII/155/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XVII/156/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr VII/48/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXXVII/377/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XXXVII/378/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXVII/276/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej