Facebook

Cenniki

Menu

Aktualny cennik:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (brutto) 

Opłata za 1 m3 wody dla mieszkańca 3,92 zł
Opłata za 1 m3 ścieków dla mieszkańca 7,84 zł
Opłata stała miesięczna:
Za wodomierz jednostrumieniowy – przepływ 1,5-2,5 m3/h 6,47 zł
Za wodomierz wielostrumieniowy – przepływ 2,5 m3/h 6,65 zł
Za wodomierz wielostrumieniowy – przepływ 3,5 m3/h 13,32 zł
Za wodomierz wielostrumieniowy – przepływ 6 m3/h 13,67 zł
Za wodomierz o średnicy 50mm 47,98 zł
Za wodomierz sprzężony o średnicy 80 mm 50,41 zł
Za wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowy) 3,76 zł
Dla odbiorców rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia wody 2,71 zł
Opłata za przyjęcie 1 m3 na oczyszczalnię ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym
Z terenu gminy Stare Babice 11,88 zł
Spoza terenu gminy Stare Babice 14,04 zł
Z przenośnych kabin sanitarnych oraz o pomierzonym parametrze ChZT powyżej 10000 mg/l 64,80 zł

Uchwała nr XXX/295/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXX/296/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr 1/2016 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego ?Eko-Babice? Sp. z o.o. z dnia 04.05.2016 w sprawie ustalenia cen ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Starych Babicac

Czynności dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (brutto)

Wydanie zapewnienia dostawy wody 24,60 zł
Wydanie zapewnienia odbioru ścieków 24,60 zł
Opiniowanie projektu przyłącza wodociągowego 73,80 zł
Opiniowanie projektu przyłącza kanalizacyjnego 73,80 zł
Opiniowanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (na jednym projekcie) 98,40 zł
Dozór nad budową przyłącza wodociągowego przed jego zasypaniem, wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego 307,50 zł
Dozór nad budową przyłącza wodociągowego przed jego zasypaniem, wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego 307,50 zł
Dozór nad budową przyłącza kanalizacyjnego przed jego zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego. 307,50 zł
Opracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji przyłącza wodociągowego 49,20 zł
Opracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji przyłącza kanalizacyjnego 49,20 zł

Czynności dotyczące sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (brutto)

Opiniowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami 98,40 zł
Opiniowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 98,40 zł
Opiniowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami (w jednym opracowaniu projektowym) 123,00 zł
Dozór nad budową sieci wodociągowej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 150 mb.) 369,00 zł
• Za każde kolejne rozpoczęte 10 mb. 12,30 zł
Dozór nad budową sieci kanalizacyjnej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego. (do 150 mb.) 492,00 zł
• Za każde kolejne rozpoczęte 10 mb. 18,45 zł
Opracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji sieci wodociągowej 98,40 zł
Opracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji sieci kanalizacyjnej 98,40 zł

Pozostałe usługi eksploatacyjne(brutto)

Montaż zestawu wodomierzowego ogrodowego (Qn = 1,5 lub 2,5 m3/h) na terenie zaopatrywanym w wodę przez G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o. 405,90 zł
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy (wolumetrycznego Qn = 2,5 m3/h na terenie zaopatrywanym w wodę przez G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o. 307,50 zł
Wymiana wodomierza ogrodowego (Qn = 1,5 lub 2,5 m3/h) na terenie zaopatrywania w wodę przez G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o. 307,50 zł
Odbiór wodomierza ogrodowego w przypadku montażu we własnym zakresie 100 zł
Zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego 369 zł
Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego 184,50 zł
Wyłączenie wody (zamknięcie zasuwy domowej) 49,20 zł
Włączenie wody (otwarcie zasuwy domowej) 49,20 zł
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (czasowe na wniosek wnioskodawcy) 184,50 zł
Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (czasowe na wniosek wnioskodawcy) 184,50 zł
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (awaryjne) 307,50 zł
Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (awaryjne) 307,50 zł
Wymiana zaworu kulowego przelotowego (do średnicy DN 20) na indywidualne zlecenie 79,95 zł
Zamknięcie przepływu ścieków w kanale sanitarnym (za każdą rozpoczętą godzinę) 400,00 zł/r-g
Nieuzasadnione wezwanie pracowników pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego 500,00 zł
Rozplombowanie wodomierza na wniosek Odbiorcy Usług 49,20 zł
Powtórne zaplombowanie wodomierza (na wniosek odbiorcy usług) 49,20 zł
Zakup wody z sieci wodociągowej poprzez napełnienie zbiornika wody (pokrycie kosztów udostępnienia + opłata za pobór) 50,00 zł+ ilość m3 wody x 4,69 zł

Czynności dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (ceny brutto)

Usługa najmu koparki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa najmu zamiatarki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa najmu koparki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa zadymiana przyłącza kanalizacyjnego (za każdą rozpoczętą godzinę) 92,25 zł/r-g
Usługa inspekcji ręczną kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej