Facebook

Awarie i planowane wyłączenia

Menu

OGŁOSZENIE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 03.08.2018r. w godzinach od 800 do 1500

 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Zielonki-Wieś

 wzdłuż ulicy: Ciećwierza od nr 2 do nr 64 oraz od nr 1 do nr 55

 

 


Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów:

Planowane wyłączenia wody są zwyczajowo ogłaszane przez umieszczenie ogłoszeń papierowych na planowanym terenie wstrzymania dostawy wody oraz na stronie internetowej.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej