Facebook

Awarie i planowane wyłączenia

Menu

OGŁOSZENIE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 07.02.2019r. w godzinach od 900 do 1400

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Lipków

wzdłuż ulicy: Jakubowicza od nr 88 do nr 90 oraz od nr 91 do nr 95

Za zaistniałe niedogodności związane z brakiem dostawy wody bardzo Państwa przepraszamy.


 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości oraz pogorszenia się jakości wody prosimy o pilny kontakt z pogotowiem wod.-kan. tel. 22 722 90 01.

 


Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów:

Planowane wyłączenia wody są zwyczajowo ogłaszane przez umieszczenie ogłoszeń papierowych na planowanym terenie wstrzymania dostawy wody oraz na stronie internetowej.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej