Facebook

Czego nie wrzucamy do kanalizacji

Menu

Czego nie powinniśmy wrzucać do kanalizacji:

  1. Twardego osadu, gruzu, śmieci, piasku, żwiru, popiołu i wydzielin zwierzęcych.
  2. Stałych odpadów gospodarstwa domowego, a w szczególności: obierzyn, kości, materiałów tekstylnych, waty, pierza itp.
  3. Stałych i płynnych produktów (w tym ropopochodnych), które wskutek swego rozkładu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkadzać przewody, powodować zagrożenie wybuchem lub pożarem, działać szkodliwie na skuteczność działania lokalnej oczyszczalni ścieków bądź na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników eksploatujących sieć kanalizacyjną.
  4. Wód opadowych tj. deszczówki z rynien i kratek odwadniających powierzchnie utwardzone.
  5. Wód gruntowych z drenaży.
  6. Tłuszczy i innych produktów oleistych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – dotyczy firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu kuchni i jadłodajni.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej