Facebook

Władze

Menu

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Wójt Gminy
Stare Babice ? pan Krzysztof Turek

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Zbigniew Kuśnierek ? Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jolanta Chlebicka Dominiak? Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztof Bugla? Sekretarz Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Paweł Turkot ? Prezes Zarządu
Agnieszka Cybulska ? Członek Zarządu

PROKURENCI

Jan Kalinowski ? Prokurent
Aneta Rychcik – Prokurent

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej