Facebook

Władze

Menu

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Wójt Gminy
Stare Babice – pan Sławomir Sumka

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Katarzyna Siatkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Magdalena Zmysłowska-Puchalska – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Mateusz Śliżewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Paweł Turkot – Prezes Zarządu
Agnieszka Cybulska – Członek Zarządu

PROKURENCI

Jan Kalinowski – Prokurent
Aneta Rychcik – Prokurent

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej