AKTUALNOŚCI

16 listopada 2021

Woda oligoceńska w babickich kranach – nowe ujęcie

10 listopada o godzinie 10 uroczyście odkręcono zawór nowego ujęcia wody dla gminy Stare Babice. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wraz z Prezesem Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o. Marcinem Łasińskim uruchomili nowe ujęcie wody z najgłębszego tego typu odwiertu na Mazowszu. Nową studnię pobłogosławił Ks. Prałat […]
25 października 2021

Uwaga Przymrozki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” sp. z o.o uprzejmie przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:   Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach […]
25 sierpnia 2021

Informacja – wywóz osadu

Od dzisiaj do piątku sierpnia będzie wywożony komunalny osad ściekowy z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach. Bardzo przepraszamy za ewentualne uciążliwości zapachowe.
22 czerwca 2021

KOMUNIKAT

W związku z wysokimi temperaturami powietrza oraz brakiem opadów, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, mając na uwadze konieczność utrzymania stałych dostaw wody do celów bytowych, zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Stare Babice o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. Prosimy […]
7 maja 2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH TARYF ZA WODĘ I ŚCIEKI

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice . W trosce o uzyskanie przez Państwa pełnej wiedzy w związku z wprowadzeniem nowych taryf opłat za wodę i ścieki dla podmiotów gospodarczych w Gminie Stare Babice, poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie najistotniejszych zagadnień.   Zatwierdzona przez „Wody Polskie” taryfa opłat za wodę i ścieki wyodrębnia […]
24 marca 2021

Zmiana wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. zawiadamia, że od dnia 24 marca 2021 roku nastąpiła zmiana wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Babice, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZT.70.523A.3.2020. Informujemy, również, że […]
22 marca 2021

ODBIÓR ODPADÓW WYSTARTOWAŁ

Od 1 stycznia 2021 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. rozpoczęło odbiór odpadów komunalnych w gminie Stare Babice. 23 grudnia została podpisana umowa z Gminą Stare Babice na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy. Zadanie to zostało powierzone spółce gminnej w trybie in-house. Zagospodarowaniem odpadów […]
22 marca 2021

WYMIANA WODOMIERZY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”  uprzejmie informuje, iż zintensyfikowało  prace związane z wymianą wodomierzy , których termin legalizacji zbliża się ku końcowi. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków wymaga to wejścia do budynków/garaży zwracamy się z prośbą o umożliwienie i udostępnienie Pracownikom „EKO-BABICE” pomieszczeń do wykonania wspominanych prac. Wymiana […]
22 marca 2021

ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe […]

Slide Strefa klienta O nas Tel.: (22) 722-90-08
Tel.: (22) 752-92-53
e-mail: bok@eko-babice.pl
E-FAKTURA poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek-czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00
E-BOK ADRES KONTAKT GODZINY OTWARCIA GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
EBOK
Skip to content